Hakkımızda

Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, üzerindeki nakdi ve ayni varlıkları özgüleyerek, ESENKENT TOPLU YAPI EĞİTİM VAKFI adıyla bir vakıf kurmuştur.

Esenkent kat maliklerinin mal varlıklarıyla ilişkileri:
Bilindiği gibi Esenkent Birliği oluşturan 75 kooperatifin emeği ve birikimi ile kurulmuştur. Kuruluş aşamasında da Birlik üzerinde kayda değer miktarda gayrimenkul biriktirmiştir. Toplu Yapı Yönetimi ve Birlik tarafından bu varlıklarda tüm kat maliklerinin hakkı olduğu ilke olarak kabul edilmiş ve öncelikle varlıkların kat maliklerine MÜŞTEREK METHAL olarak paylaştırılması doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Dönemin Tapu Müdürü bu konuda ikna edilerek gayrimenkullerin adalara bölünmesi, yönetiminin de Toplu Yapı Yönetimi tarafından yapılması karara bağlanmıştır. Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Birliğin tapuları veriyorum, kat maliklerinin de alıyorum beyanında bulunması gerekiyordu. Çözüm ada genel kurullarında kat maliklerinin bu tapuları kabul ettiklerine dair bir karar almaları idi. Ne var ki, bu çalışma "Birlik yönetiminin vergi borcu olduğu, vergi borçlarını kat maliklerinin üstüne yıkmaya çalıştığı" ya da "böyle bir durumda kat maliklerinin ödediği emlak vergilerinin çok artacağı" biçiminde dedikodular nedeni ile başarılı olamamış, ada kat malikleri genel kurulundan bu beyan temin edilememiştir. Birliğin  işletme kooperatifine dönüştürülmesi çalışmalarına da bakanlık onay vermemiştir. Gerekçe şudur; "Birlikğin ana sözleşmesinde , aktif ve pasifini sıfırlaması için tek yol, varlıklarını satıp üyeleri arasında paylaştırmaktı." Bu yöntem, kooperatiflerin büyük çoğunluğunun tasfiyesini tamamlamış olması, yaşayan kooperatiflerinde üye durumunun sağlıklı olmaması nedeni ile Birlik yönetimi tarafından benimsenmedi. Kanunen kooperatif üyeliği ile bağı kalmamış olanlara da pay vermek zaten mümkün değildi. Bu durumda tek çözüm "VAKIF" olarak gündeme geldi ve gerçekleştirildi.

Kuruluş:
Kooeratifler birliğinin genel kurulunda vakfı kurma kararı alabilmesi için temsilcilerin 2/3'nün katılımı ve oybirliği gerekmektedir. Bu nedenle, Birliğin genel kuruluna katılma hakkı olan üye kooperatiflerin yöneticileri veya vekilleri, (17 kişi) katılımı ile yapılan genel kurulda hazırlanan vakıf senedi kabul edilmiş ve oy birliği ile kuruluş kararı alınmıştır. Noter işlemlerinden sonra Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinden Kararın tescili istenmiş, karar 13.04.2017 tarihinde tescil edilmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tescil kararına itiraz etmemiş dolayısı ile karar 25.05.2017 tarihinde kesinleşerek kesinleşme şerhi de alınmıştır. 13.07.2017 tarihinde resmi  gazetede vakıf senedinin yayınlanmasından itibaren genel kurulu oluşturulmuş ve vakıf resmen faaliyete başlamıştır.

Copyright © 2017 - Tüm Hakları Esenkent Toplu Yapı Eğitim Vakfı'na Aittir.

Please publish modules in offcanvas position.